Bc. Gabriela Špačková

Bakalářská práce

Poradenský portál pro dotační management BENE-FILL

Advisory portal for subsidy management BENE-FILL
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat současný stav poradenského portálu Státního fondu životního prostředí (SFŽP) pro dotační management BENE-FILL. Na základě této analýzy navrhnout a implementovat poradenský portál pro usnadnění dotačního managementu s využitím systému BENE-FILL.
Abstract:
The task of the bachelors thesis is to analyze current state of advisory portal of National environmental fond (SFZP) for subsidy management BENE-FILL
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky