Bc. Zdeňka HIMMELOVÁ

Master's thesis

Podíl marketingových komunikací na public relations parlamentní opoziční strany před volbami v roce 2006

Share of marketing communications on public relations of the party in opposition before elections 2006
Anotácia:
Cílem diplomové práce je potvrzení souvislostí mezi klasickou marketingovou kampaní a kampaní pro politickou stranu. V oblasti teoreticko-metodologické jsem se opírala o poznatky z literatury o teorii marketingu a následující zpracování situační analýzy ODS. Analytická část se věnuje rozboru voleb ve Spolkové republice Německo v roce 2005, ze kterých se ODS poučila a nechala si vypracovat SWOT analýzu …viac
Abstract:
The subject of this diploma dissertation is the affirmation of the connection between a classic marketing campaign and a compaign for a political party. In the theoretic-methodology area I based my analysis upon knowledge from literature, marketing theory and ODS situation report. The analytical section is devoted to an election analysis of Germany in 2005. The ODS has learnt from the German experience …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2006
Zverejniť od: 15. 5. 2006
Identifikátor: 2761

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2006
  • Vedúci: PhDr. Ivan Kulhánek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HIMMELOVÁ, Zdeňka. Podíl marketingových komunikací na public relations parlamentní opoziční strany před volbami v roce 2006. Zlín, 2006. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 05. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.