Bc. Petra Brunnerová

Diplomová práce

Vývoj metody pasivního vzorkování POPs v v tkáních měkkýšů/ryb pro odhad vnitřní chemické activity

Method development on passive sampling of POPs in mussel/fish tissue to estimate the internal chemical activity
Anotace:
Rovnovážné vzorkování perzistentních organických polutantů (POPs) do poly-dimethylsiloxanu (PDMS) představuje inovativní techniku monitorování kontaminace v různých složkách životního prostředí, včetně tkání vodních živočichů. V této práci byly užity tři typy PDMS filmů od různých výrobců o různé tloušťce (Altesil, SSP250, SSP100) pro rovnovážné vzorkování polychlorovaných bifenylů (PCBs), organochlorovaných …více
Abstract:
Equilibrium sampling of persistent organic pollutants (POPs) with polydimethylsiloxane (PDMS) is an innovative technique of monitoring contamination in various environmental compartments, including the tissues of aquatic organisms. Three types of PDMS films from different manufacturers with different thickness (Altesil, SSP250, SSP100) were used in this work for equilibrium sampling of polychlorinated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta