Bc. Petra Olivová

Diplomová práce

Bioakumulace perzistentních organických polutantů (POPs) v biomase vodního květu sinic

Bioaccumulation of persistent organic polutants (POPs) in the cyanobacteria biomass
Anotace:
Schopnost mikrobiální biomasy (řas, cyanobakterií, bakterií apod.) přijímat a odstraňovat přítomné polutanty je efektivně využívána při bioremediačních technologiích úpravy a ošetřování odpadních i jiných znečištěných vod. Zkoncentrováním v mikrobiálních buňkách se toxické látky stávají méně dostupnými a nebezpečnými. Mikroorganismy jsou schopné vázat polutanty pomocí dvou dobře definovaných procesů …více
Abstract:
The ability microbial biomass (etc. algae, cyanobacteria, bacteria) to accept and remove surrounding pollutants is effectively utilize in the bioremediation technologies of modification and treating of wastewater, and another polluted water. The toxic substances become less available and dangerous what with concentrate in the microbial cells. Microorganisms are capable to bind pollutants by way of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta