Bc. Nikola Kolačná

Bachelor's thesis

Těhotenství a porod u podezření na Downův syndrom

Pregnancy and childbirth with suspicion of Down syndrome
Abstract:
Bakalářská práce s názvem „Těhotenství a porod s podezřením na Downův syndrom“, se zabývá problematikou Downova syndromu. Práce je rozdělená na část teoretickou a praktickou část. V první části je teoreticky popsáno nejen těhotenství s Downovým syndromem, ale také vývoj dítěte po porodu. Druhá část je zpracována formou kvalitativního výzkumu. Praktická část obsahuje celkem devět rozhovorů žen, které …more
Abstract:
The bachelor thesis called "Pregnancy and childbirth with suspicion of Down syndrome" deals with the issue of Down syndrome. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the first part, not only the pregnancy with Down syndrome but also the development of the child after childbirth is theoretically described. The second part is processed in the form of qualitative research. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Miloslava Kameníková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Midwifery / Midwife