Petra DLOUHÁ

Bakalářská práce

Odpady ze zdravotnických zařízení a přiblížení nakládání s odpady v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze

Waste material from sanitation and closer view of waste material treatment in Institute of Clinical and Experimental medicine at Prague
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá v dnešní době velmi rozšířenou problematikou nakládání s odpady, které ve zdravotnictví vznikají a to nejen v nemocnicích, ale i dalších zdravotnických zařízení. Hlavní zaměření této práce se týká odpadů z nemocnic, prezentováno na konkrétní příkladu pražského Institutu klinické a experimentální medicíny. V bakalářské práci je zhodnocen stav produkce odpadů v letech …více
Abstract:
This Bachelor´s Essay dissertates today´s very discussed issue of waste handling, which in the public health originates not only from hospitals but from other medical facilities. The main focus of my essay is the waste handling of hospitals, from which I chose a Prague Institute for Clinical and Experimental Medicine. In my Bachelor´s Essay there is a valuation of waste production during 2006-2009 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2010
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 11. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jindřich Šulc, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DLOUHÁ, Petra. Odpady ze zdravotnických zařízení a přiblížení nakládání s odpady v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Most, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 09. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí