Galina Shibanova

Bachelor's thesis

Tourism in the European Union

Tourism in the European Union
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje problémům vztahujícím se k cestovnímu ruchu v Evropské unii. V teoretické části práce autorka analyzuje hlavní aspekty vztahující se k definici cestovního ruchu, jeho druhům a specifikám cestovního ruchu pro seniory. V praktické části bakalářské práce autorka se věnuje obzoru hlavních moderních tendencí v rozvoji cestovního ruchu pro seniory v Evropské unii, zejména návštěvnosti …more
Abstract:
The thesis deals with issues related to senior tourism in the European Union. In the theoretical part of the research, the author investigates the key aspects related to the definition of tourism, its types, and the specificities of senior tourism. In the practical part of the thesis, the author provides an overview of the most up-to-date trends and tendencies in the development of senior tourism in …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2016
  • Supervisor: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze