Bc. Vojtěch Urban

Bakalářská práce

Zásah jednotek požární ochrany v případě dopravních nehod nebo požáru vozidel s alternativním pohonem

Intervention of fire brigade units in the event of traffic accidents or fire of vehicles with alternative drive
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá alternativními pohony automobilů a postupem jednotek požární ochrany v případě dopravní nehody nebo požáru těchto vozidel. Úvod práce se zabývá historickým vývojem alternativních pohonů, uvádí základní legislativní rámec, kterým se řídí plošné pokrytí a zásah jednotek požární ochrany. Práce popisuje v současnosti používaná alternativní paliva. Hlavní část práce je věnována …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with alternative car drives and the procedure of fire protection units in the event of an accident or fire of these vehicles. The introduction deals with the historical development of alternative drives, presents the basic legislative framework governing the coverage and intervention of fire protection units. The work describes currently used alternative fuels. The main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Oponent: Mgr. Eliška Pilátová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní