Pavla KOTÍKOVÁ

Bakalářská práce

Projekce koncepce dobrého vládnutí v transformační politice České republiky v projektech organizace Člověk v tísni zkoumaná na příkladech Barmy

Projection of the concept good governance in transition policy of Czech republic in projects of the organization People in need researched on examples of Burma
Anotace:
Hlavním předmětem zkoumání této bakalářské diplomové práce je zastoupení principů konceptu dobrého vládnutí v transformační politice České republiky, která je realizována prostřednictvím projektů neziskových organizací. Pro účely práce byla vybrána jedna z prioritních zemí: Barma a projekty organizace Člověk v tísni. Práce analyzuje mezinárodními aktéry nejčastěji aplikované principy konceptu dobrého …více
Abstract:
This bachelor thesis presents an analysis of principles of good governance in transition policy of Czech republic which is implemented through projects of nonprofit organizations. For this thesis there was chosen one of the priority countries: Burma and projects of organization People in need. The thesis analyses principles of good governance used the most by international players and it is compared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2013
Zveřejnit od: 27. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Markéta Žídková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTÍKOVÁ, Pavla. Projekce koncepce dobrého vládnutí v transformační politice České republiky v projektech organizace Člověk v tísni zkoumaná na příkladech Barmy. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 6. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.