Bc. Marián Harťanský

Diplomová práce

Investovanie do komodít

Investing in commodities
Abstract:
The thesis analyzes the investment in commodities. The thesis is divided into two parts, theoretical part and analytical - evaluation part. The first chapter deals with the theoretical assessment of the financial markets and investment opportunities in commodities derivatives and with describing the history and current commodity markets. The second chapter is dedicated to analysis of the factors that …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou investovania do komodít. Práca je rozdelená do dvoch častí, teoretickej a analyticko - hodnotiacej. V prvej kapitole sa zaoberá teoretickým zhodnotením finančných trhov, druhom investičných možností do komodít v oblastí derivátov a opisom histórie a súčasnosti komoditných trhov. Druhá kapitola je určená pre analýzy faktorov, ktoré vplývajú na ceny komodít. Záverečná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
  • Oponent: Ing. Radoslav Bajus, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK