Pavel RAK

Bachelor's thesis

Srovnání objektů ve směrnici INSPIRE a OpenStreetMap

Comparing Objects in the INSPIRE Directive and OpenStreetMap
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice srovnání objektů prostorových dat uvedených ve směrnici INSPIRE a v projektu OpenStreetMap. V první části jsou definovány základní pojmy týkající se rozebírané problematiky a především struktura objektů definovaných podle příloh směrnice INSPIRE a objektů popsaných ve specifikacích OpenStreetMap. Druhá část se zabývá samotným porovnáním vybraných objektů …more
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to a comparison of spatial data objects mentioned in the INSPIRE directive and OpenStreetMap project. The first section defines the basic concepts relating to the discussed matters, especially the structure of objects defined by the INSPIRE Directive and objects described in the specifications OpenStreetMap. The second part deals with the actual comparison of selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 6. 2012
Accessible from:: 4. 6. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Otakar Čerba, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RAK, Pavel. Srovnání objektů ve směrnici INSPIRE a OpenStreetMap. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Bachelor programme / field:
Geomatics / Geomatics