Ladislav Rafaj

Bachelor's thesis

Posouzení rizik při nakládání vojenské techniky na železniční vozy

Risk Assessment of Loading Military Equipment on Railway Wagons
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení rizik při nakládání vojenské techniky na železniční vozy, jak z teoretické tak i z praktické roviny. Teoretická část pojednává o vymezení základních pojmů týkajících se rizik, a metodách, které budou v praktické části použity k posouzení rizik při nakládání vojenské techniky na železniční vozy. Praktická část se zaměřuje na postupy před zahájením nakládání …more
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the assessment of risks in the process of loading the military equipment on railway cars, both from a theoretical and practical point of view. The theoretical part deals with the definition of key concepts related to risks and with methods to be used within the practical part to assess the risks in the process of loading the military equipment on railway cars. The practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Rafaj, Ladislav. Posouzení rizik při nakládání vojenské techniky na železniční vozy. Uherské Hradiště, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe