Bc. Iva Fulínová

Master's thesis

Strategie vytváření vztahu se zákazníkem a jeho upevňování

The strategy of relationship with the customer and its consolidation
Abstract:
Strategie vytváření vztahu se zákazníkem a jeho upevňování je v současnosti velice důležitým tématem, jemuž se diplomová práce věnuje. V teoretické části je podrobně popsán systém CRM, pravidla a typy komunikace a další důležité pojmy, nutné pro budování vztahu se zákazníky. Praktická část se zabývá zjištěním, jakou roli hraje vztah při prodeji, jak vnímají vztah zákazníci a zda jsou věrnostní programy …more
Abstract:
The thesis focuses on the strategy of building and consolidating a relationship with a customer, which is a very important topic nowadays. The theoretical part closely describes CRM system, rules and types of communication and other fundamental terms, which are necessary for building a relationship with customers. Practical part deals with findings on what is the role of the relationship regarding …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní