Nikola Priečková

Bakalářská práce

Užívateľské testovanie stránok spoločnosti poskytujúcej cloudové riešenia

User Testing of a Company Website Offering Cloud Solutions
Anotace:
Bakalárska práca sa zaoberá užívateľským testovaním stránok spoločnosti poskytujúcej cloudové riešenia. Cieľom práce je zhodnotiť webové stránky spoločnosti metódou užívateľského testovania a navrhnúť riešenia pre zistené nedostatky. V teoretických východiskách je práca zameraná na internetový marketing, marketingovú komunikáciu na internete, elektronické obchodovanie a internetové stránky, s dôrazom …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is user testing of a company website offering cloud solutions. Main objectives are evaluating the website using user testing and seek a better solution or find its main weaknesses. In the theoretical part the main goals are understanding online marketing in general, marketing communication on the internet, electronic business and websites with emphasis on their user …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2018
  • Vedoucí: Vojtěch Klézl
  • Oponent: Pavlína Kozáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod