Aneta Šafaříková

Diplomová práce

Implementace agilního projektového řízení - sen a realita

Implementation of agile project management – dream and reality
Anotace:
Hlavním cílem práce je zhodnocení současného stavu implementace agilního projektového řízení v České republice. Jedním z dílčích cílů je také srovnání stavu a přístupu k implementaci agilního projektového řízení mezi tuzemskými a zahraničními organizacemi. Práce se opírá o primární data z vlastního dotazníkového šetření, jehož výsledky porovnává zejména se zahraničními výzkumy kvůli novosti výzkumu …více
Abstract:
The main aim of the thesis is to evaluate the current state of implementation of agile project management in the Czech Republic. One of the partial objectives is also the comparison of the state and approach to implementation of agile project management between domestic and foreign organizations. The thesis is based on primary data from the own questionnaire survey whose results compare mainly with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2019
  • Vedoucí: Helena Hrůzová
  • Oponent: Jindřich Špička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75502