Aneta Šafaříková

Master's thesis

Implementace agilního projektového řízení - sen a realita

Implementation of agile project management – dream and reality
Abstract:
Hlavním cílem práce je zhodnocení současného stavu implementace agilního projektového řízení v České republice. Jedním z dílčích cílů je také srovnání stavu a přístupu k implementaci agilního projektového řízení mezi tuzemskými a zahraničními organizacemi. Práce se opírá o primární data z vlastního dotazníkového šetření, jehož výsledky porovnává zejména se zahraničními výzkumy kvůli novosti výzkumu …more
Abstract:
The main aim of the thesis is to evaluate the current state of implementation of agile project management in the Czech Republic. One of the partial objectives is also the comparison of the state and approach to implementation of agile project management between domestic and foreign organizations. The thesis is based on primary data from the own questionnaire survey whose results compare mainly with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 2. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2019
  • Supervisor: Helena Hrůzová
  • Reader: Jindřich Špička

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75502