Theses 

Aplikace Agile project managementu ve vybraném podniku – Bc. Tereza Trnečková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tereza Trnečková

Diplomová práce

Aplikace Agile project managementu ve vybraném podniku

Applications of Agile project management in the selected company

Anotace: ANOTACE Autor: Bc. Tereza Trnečková Název: Aplikace Agile project managementu ve vybraném podniku Diplomová práce na téma „Aplikace Agile project managementu ve vybraném podniku“ se zaměřuje na aplikaci specifické agilní metody Scrum v projektovém řízení ve společnosti IBM. Teoretická část práce je zaměřena na literární rešerši v projektovém managementu. Dále pojednává o SWOT analýze a aplikaci agilních metod na jednotlivé členy projektového týmu. Ve druhé části práce se autorka zaměřuje prostřednictvím analýzy na specifikaci současné situace v týmech, rozebírá konkrétní pracovní činnosti network týmu a aplikuje výše uvedené metody v praxi. Výsledkem zavedení těchto metod (Scrum, SWOT, Agile) bude vyšší efektivita při kooperaci jednotlivců a potažmo celého projektového týmu.

Abstract: ANNOTATION Author: Bc. Tereza Trnečková Title: Applications of Agile project management in the selected company Diploma thesis with topic "Application of Agile project management in the selected company" focuses on application-specific agile method called Scrum in project management in IBM. Theoretical part is based on literature from the field of project management. Thesis also deals with SWOT analysis and application of agile methods on each member of project team. In the second part the author deals with analysis of current situation in the team, discusses network team´s daily tasks and applies above mentioned methods in practice. Individual analysis (Scrum, SWOT, Agile) are used to develop the design which will serve to increase efficiency of individual members and the whole project team.

Klíčová slova: Projekt management, projektový tým, SWOT analýza, agile, network tým Project management, project team, SWOT analysis, network team

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Ivan Vágner, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 06:28, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz