Bc. Tereza Trnečková

Diplomová práce

Aplikace Agile project managementu ve vybraném podniku

Applications of Agile project management in the selected company
Anotace:
ANOTACE Autor: Bc. Tereza Trnečková Název: Aplikace Agile project managementu ve vybraném podniku Diplomová práce na téma „Aplikace Agile project managementu ve vybraném podniku“ se zaměřuje na aplikaci specifické agilní metody Scrum v projektovém řízení ve společnosti IBM. Teoretická část práce je zaměřena na literární rešerši v projektovém managementu. Dále pojednává o SWOT analýze a aplikaci agilních …více
Abstract:
ANNOTATION Author: Bc. Tereza Trnečková Title: Applications of Agile project management in the selected company Diploma thesis with topic "Application of Agile project management in the selected company" focuses on application-specific agile method called Scrum in project management in IBM. Theoretical part is based on literature from the field of project management. Thesis also deals with SWOT analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Ivan Vágner, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting