Ondřej TOMOND

Diplomová práce

E-learningový kurz Architektura počítačů a základy OS v prostředí Moodle

E-learning course Architecture of computers and basics of OS in the Moodle environment
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je popis tvorby a průběhu výuky e-learningového kurzu "Architektura počítačů a základy OS" v prostředí Moodle, který byl představen studentům Ostravské univerzity. Výukový kurz obsahuje deset samostatných výukových celků, které na sebe tematicky plynule navazují. Každý celek je mimo jiné doplněn o korespondenční úlohy a testy, které jsou společně s dotazníkem součástí …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to describe the creation of the "Computer architecture and basics of OS" e-learning course in the Moodle system and the presentation of the course to the students from the University of Ostrava. The educational course includes ten individual educational units which thematically follow the educational structure. Each unit is also complemented by corresponding tasks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Aleš Oujezdský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMOND, Ondřej. E-learningový kurz Architektura počítačů a základy OS v prostředí Moodle. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta