Bc. Veronika Manišová

Bachelor's thesis

Přínos stanovení volných lehkých řetězců kappa v likvoru jako nového biomarkeru pro diagnostiku roztroušené mozkomíšní sklerózy

Assessment of kappa free light chains in cerebrospinal fluid as a new biomarker in the diagnostics of multiple sclerosis
Anotácia:
Bakalářská práce je věnována problematice lehkých volných řetězců kappa a jejich souvislostí s onemocněním roztroušená skleróza. V teoretické části se práce zabývá obecnou likvorologií, roztroušenou sklerózu a její diagnostikou. Dále nastiňuje problematiku imunoglobulinů a volných lehkých řetězců. Obsahem praktické části je kvantitativní stanovení volných lehkých řetězců kappa a jeho porovnání s metodami …viac
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the topic of kappa free light chains and their connection to multiple sclerosis. The theoretical part of the thesis deals with general liquorology, multiple sclerosis and its diagnostics. Further, antibodies and free light chains are described in the thesis. The topic of the practical part is quantitative assessment of kappa free light chains in cerebrospinal fluid …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedúci: MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Gottwaldová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta