Ing. Olena Ovsieienko

Diplomová práce

Význam měření efektivnosti marketingové komunikace v MSP na příkladu vybrané společnosti

The importance of measuring the effectiveness of marketing communication in SMEs on the example of a selected company
Anotace:
Význam marketingové komunikace v moderních tržních podmínkách neustále roste v důsledku stále většího nasycení trhů produkty, stálé rozmanitosti potřeb spotřebitelů, forem a metod konkurence a celé řady dalších faktorů. Cílem práce je vyhodnotit efektivitu výdajů zkoumaných podniků na marketingovou komunikaci. V práci se používá několik vědeckých metod: literární rešerše, kvantitativní a kvalitativní …více
Abstract:
The importance of marketing communication in modern market conditions is steadily growing as a result of the increasing saturation of markets with products, the constant diversity of consumer needs, forms and methods of competition, and many other factors. The aim of this thesis is to evaluate the effectiveness of marketing companies' expenditures on marketing communication. Several scientific methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Andrea Tomášková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní