Bc. Jan Chylo

Master's thesis

Utváření veřejné správy v poválečných Sudetech.

Create of public administration in Sudetenland
Abstract:
Diplomová práce se zabývá utvářením veřejné správy v poválečných Sudetech. Cílem práce je postižení základní vývojové tendence veřejné správy v okresu Karlovy Vary. Metodou práce je odborná studie dané problematiky. Přínosem této práce je analýza vývoje veřejné správy v tomto okresu a přiblížení základních aspektů, které měly na její vývoj vliv. Těmito aspekty jsou Benešovy dekrety, odsun sudetoněmeckého …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the create of public administration in the post-war Sudetenland. The aim of my diploma thesis is to affect the basic development tendencies of the public administration in the region of Karlovy Vary. The method of thesis is a specialized study of the given problematic. The contribution of this thesis is an analysis of the development of public administration in this region …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 11. 2019
  • Supervisor: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
  • Reader: PaedDr. Václav Netolický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní