Ing. Terezie Janíková

Diplomová práce

Diverzifikace výnosů a ziskovost evropských bank během pandemie COVID-19

Revenue diversification and profitability of European banks during COVID-19 pandemic
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu diverzifikace výnosů a ziskovosti evropských bank během pandemie COVID-19. Cílem práce je posouzení vlivu diverzifikace výnosů a jiných faktorů na rozdíly ve výsledcích hospodaření evropských bank během pandemie COVID-19. Výzkum vlivu diverzifikace výnosů na ziskovost evropských bank byl proveden pomocí jednorozměrné analýzy a následně také pomocí vícerozměrné …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on analysing income diversification and profitability of European banks during the COVID-19 pandemic. This work aims to assess the impact of income diversification and other factors on the differences in the performance of European banks during the COVID-19 pandemic. Research into the effects of income diversification on the profitability of European banks was carried out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: Ph.D. Oleg Deev
  • Oponent: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance / Finance