Lucie Holcová

Bakalářská práce

The estimated tax revenue resulting in film industry support program

Odhad daňového výnosu vyvolaného programem podpory filmového průmyslu
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je odhadnout výnos z vybraných daní, místních poplatků a nájemného vyvolaný filmovou pobídkou a plynoucí do veřejných rozpočtů v České republice. V práci je popsán vztah českého státu a filmového průmyslu před a po roce 1989 a systém filmových pobídek. Dále je představena možnost odhadu a nakonec samotný odhad, který je zpracován pro aktuálně natáčený film Mezihra v Praze …více
Abstract:
The goal of this Bachelor´s thesis is to estimate the yield of collected taxes, local taxes and rents resulting in film incentive and flowing into public budgets in the Czech Republic. The thesis describes the relationship of the state and film industry before and after 1989, and the system of film incentives. The possibility of estimation and the estimation itself, which is processed for the currently …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Barbora Slintáková
  • Oponent: Pavlína Kozubíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51797