Tereza Bartová

Bakalářská práce

Blog jako marketingový nástroj v oboru kosmetiky

Blog as a Marketing Tool in Cosmetics
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá především blogy a jejich vlivem na nákupní chování spotřebitele. Zaměřuje se na jejich využití v marketingové komunikaci firem. Cílem této práce je zjistit vliv blogu na nákupní rozhodovací proces spotřebitele. A vedlejším cílem práce je zjištění, zda blogeři propagují určité značky záměrně. Cíle budou zjištěny pomocí analýzy vybraných blogů a dotazníkového šetření u čtenářů …více
Abstract:
The bachelor thesis deals mainly with blogs and their influence on consumers' buying behavior. It focuses on their use in marketing communications. The aim of this work is to determine the impact of the blog on the consumer decision making process. The secondary aim of the work is to find out if the bloggers are promoting certain brands on purpose. The goals will be determined by analyzing selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace