Mgr. Jan Kovář

Diplomová práce

Vzdělávání o Evropské unii v Jihomoravském kraji; Europe Direct Brno a jeho aktivity na poli středoškolského vzdělávání o Evropské unii v Jihomoravském kraji v letech 2005 - 2019

Education about the European Union in the South Moravian Region; Europe Direct Brno and Its Activity in the Field of Secondary Education about the European Union in the South Moravian Region from 2005 to 2019
Anotace:
Magisterská diplomová práce „Vzdělávání o Evropské unii v Jihomoravském kraji“ se zabývá činností organizace Europe Direct Brno pro střední školy a středoškolské studenty v Jihomoravském kraji mezi lety 2005 až 2019. Svým zaměřením se tato práce řadí mezi případové studie zkoumající jeden případ. V úvodu je dán prostor designu a vymezení výzkumu, následuje kapitola věnující se tématu vzdělávání o EU …více
Abstract:
The master thesis “Education about the European Union in the South Moravian Region” researches an activity of the Europe Direct Brno organization provided to secondary schools and secondary school students in the South Moravian Region from 2005 to 2019. For its orientation, it can be considered a single case study. The introduction is dedicated to the delimitation of the research and its design. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
  • Oponent: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta