Bc. Jiří MANDÍK

Diplomová práce

Projekt transformace účetní závěrky společnosti ABC na účetní závěrku podle IAS/IFRS

Project of Transformation of Final Accounts at ABC AG Company to the IAS/IFRS Compliant Final Accounts
Anotace:
Cílem diplomové práce je transformace účetní závěrku společnosti ABC, a.s. za rok 2007 sestavené podle českých účetních předpisů na účetní závěrku upravenou v souladu s mezinárodními účetními standardy IAS/IFRS. Práce obsahuje dvě části {--} teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje problematiku Mezinárodních účetních standardů, úpravu v rámci Evropské unie a pojednává o Amerických všeobecně …více
Abstract:
The subject of my master thesis is a transformation of financial statement ABC, jsc. for year 2007 compiled according to Czech accounting legislation into financial statement mo-difie by in accordance with International accounting standards IAS/IFRS. The master thesis consist of two parts {--} theoretical and practical. The theoretical part desribes Internation accounting standards, format in European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2008
Identifikátor: 8709

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Eva Kolářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MANDÍK, Jiří. Projekt transformace účetní závěrky společnosti ABC na účetní závěrku podle IAS/IFRS. Zlín, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 08. 08. 2038

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.