Bc. Adéla Jančaříková

Master's thesis

Systém BOZP ve vybraném podniku

The System of Health and Safety at Work in Selected Undertaking
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Teoretická část charakterizuje BOZP jako systém, jehož uplatňování je vyžadováno legislativou, vymezuje postavení jeho subjektů a pozornost je věnována především managementu rizik, který patří k základním pilířům současné BOZP. Stěžejní praktická část práce spočívá v rozboru pravidel BOZP u konkrétního zaměstnavatele. Je …more
Abstract:
This thesis deals with issues of Occupational Health and Safety in the workplace. The theoretical part describes OHS as a system whose implementation is required by legislation. It delimits the position of its entity and attention is primarily paid to risk management, which belongs to the fundamental pillars of contemporary OHS. The pivotal practical part of the work consists of an analysis of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2016
  • Supervisor: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta