Bc. Adéla Jančaříková

Master's thesis

Systém BOZP ve vybraném podniku

The System of Health and Safety at Work in Selected Undertaking
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Teoretická část charakterizuje BOZP jako systém, jehož uplatňování je vyžadováno legislativou, vymezuje postavení jeho subjektů a pozornost je věnována především managementu rizik, který patří k základním pilířům současné BOZP. Stěžejní praktická část práce spočívá v rozboru pravidel BOZP u konkrétního zaměstnavatele. Je …viac
Abstract:
This thesis deals with issues of Occupational Health and Safety in the workplace. The theoretical part describes OHS as a system whose implementation is required by legislation. It delimits the position of its entity and attention is primarily paid to risk management, which belongs to the fundamental pillars of contemporary OHS. The pivotal practical part of the work consists of an analysis of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2016
  • Vedúci: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta