Barbora Červová

Bakalářská práce

Křesťanské misie na Blízkém východě během křížových výprav

The Christian Missions to the Middle East during the Crusades
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na misijní činnost na Blízkém východě během křížových výprav. Na začátku je pojednáno o definici misie a jejím vývoji a pojmu. Dále se soustřeďuji na genezi misiologie a výchovu misionářů. První kapitolu uzavírá část o náboženské situaci v Palestině předcházející křížovým výpravám a vztahu katolické církve k islámu a judaismu. Druhá kapitola rozebírá Dominikánský řád a Františkánský …více
Abstract:
This work focuses on missionary work in the Middle East during the Crusades. At the beginning we discuss the definition of the mission and the development of a concept. It also concentrates on the genesis of missiology and missionary education. The first chapter concludes with a section on the religious situation in Palestine prior to the Crusades and the Catholic Church's relationship to Islam and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Červová, Barbora. Křesťanské misie na Blízkém východě během křížových výprav. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická