Bc. Marek Zdražil

Diplomová práce

Regresní modely

Regression models
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou regresních modelů. V teoretické části jsou uvedeny základní regresní modely a odhady pro výpočet neznámých parametrů se vztahy pro výpočet jejich kovariančních matic. V práci je popsána konstrukce linearizačních a konfidenčních oblastí, míry křivosti popsané dvěma autory Batesem a Wattsonem. Také je diskutována multikolinearita. Teorie regresních modelů je prezentována …více
Abstract:
The diploma thesis deals with problems of regression models. In the theoretical part are presented basic regression models and estimates for calculation of unknown parameters with relations for calculation their covariance matrices. The paper describes the construction of linearization and confidence regions, curvature rate described by Mr. Bates and Wattson. Problem of multicollinearity is being discussed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zdražil, Marek. Regresní modely. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie