Ing. Jiří Fanc

Bachelor's thesis

Digitální video, střih a využití při prezentaci informací

Digital Video, Cutting and his Utilization in Presentation Information
Anotácia:
Tato bakalářská práce podává přehled o základních termínech nutných pro pochopení problematiky digitálního videa. Analyzuje bezztrátovou a ztrátovou kompresi, současné využívané kodeky či další technické a programové vybavení pro záznam, editaci a přehrávání videa. Práce obsahuje praktickou část, kdy je rozebrána editace videa pomocí nástroje Ulead Video Studio 11 Plus. Dále poskytuje přehled možností …viac
Abstract:
This bachelor thesis gives an overview of the basic terms necessary for understanding of digital video. It analyzes the lossless and lossy compression, currently used codecs and other software and hardware for recording, editing and video playback. The work includes a practical part where the reader editing video using Ulead Video Studio 11 Plus. It provides an overview of options and presentation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedúci: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
  • Oponent: Ing. Libor Krsek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS