Bc. Leona Šerá

Master's thesis

Studium přenosu energie v proteinech metodami molekulového modelování

Energy transfer study in the proteins using molecular modeling methods
Anotácia:
Cílem této práce je studium lektinu RSL metodou anisotropní termální difúze. Lektiny jsou proteiny schopné specificky rozeznávat sacharidy a jejich deriváty, přítomné v širokém spektru organismů. Lektin RSL má mimořádný význam jako součást patogenní bakterie Ralstonia solonacearum. Tento příležitostný patogen způsobuje u mnoha zemědělsky významných plodin schnutí a následné odumření. Lektin RSL je …viac
Abstract:
The aim of this work is the study of the lectin RSL by anisotropic thermal diffusion simulations. Lectins are proteins capable of specifically recognizing saccharides and their derivatives, widely distributed in many kinds of organisms. RSL lectin is of special significance as part of the plant pathogenic bacteria Ralstonia solonacearum. This opportunistic pathogen causes lethal wilt in many agricultural …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Physics / Biophysics