Jan LASOVSKÝ

Bachelor's thesis

Neodkladná resuscitace ve výjezdové skupině rychlé zdravotnické pomoci

Cardiopulmonary resuscitation in a paramedical crew of emergency medical services Czech republic
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá standardy péče při poskytování neodkladné resuscitace výjezdovou skupinou rychlé zdravotnické pomoci. Práce je rozdělena na dvě části. První teoretická část rozebírá problematiku systému zdravotnické záchranné služby v České republice, náhlé zástavy oběhu a neodkladné resuscitace. Druhá, praktická část zjišťuje pomocí dotazníkového šetření úroveň standardizace péče při poskytování …more
Abstract:
The bachelor thesis deals the standards of care when providing cardiopulmonary resuscitation by paramedical crews of emergency medical service. The thesis is divided into two parts. The first theoretical one analyses issues of system of emergency medical services in the Czech Republic, out of hospital cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation. The second part using survey ascertains level of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Petr Matouch

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LASOVSKÝ, Jan. Neodkladná resuscitace ve výjezdové skupině rychlé zdravotnické pomoci. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta