Mgr. Tomáš Holík

Bachelor's thesis

The "Second Cold War", the Olympic Games and Czechoslovak Participation

The "Second Cold War", the Olympic Games and Czechoslovak Participation
Abstract:
Tato práce pojednává o tématu, které ovlivnilo světovou moderní historii, situaci a události na mezinárodním poli. Text popisuje politické vztahy mezi Spojenými státy americkými, Sovětským svazem a jejich spojenci v průběhu poslední fáze studené války. Ukazuje vliv politické moci na sportovce, účastnící se nejslavnějšího sportovního svátku, přičemž se zaměřuje především na československé atlety.
Abstract:
This thesis deals with the topic that influenced the world’s modern history international situation and events. The text describes political relationships between the United States of America, the Soviet Union and their allies during the final period of the Cold War. It shows the influence of political power on the sportsmen participating in the most famous sport event, focusing on the Czechoslovak …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2014
  • Supervisor: M.A. Michael George

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta