Martin BLOKSCH

Bachelor's thesis

Problematika konzumace alkoholu ve vybraných rodinách z hlediska sociální práce

Problematics of alcohol consumption in selected families in terms of social work
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou konzumace alkoholu ve vybraných rodinách z hlediska sociální práce. Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jaká je míra konzumace alkoholu v náhodně vybraných rodinách, vědomostní úroveň respondentů týkající se prevence, negativního dopadu dlouhodobého užívání a možností poskytnutí sociální pomoci při problémech s alkoholem na území města Bohumína. Pojednává …more
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the theme of alcohol consumption in selected families in terms of social care. The main objective is to find out what is the level of alcohol consumption in randomly selected families as well as what is the knowledge level of respondents as regards the prevention, the negative impact of long-term use of alcohol and the possibilities of providing social assistance for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2015
Accessible from:: 14. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Anna Papřoková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BLOKSCH, Martin. Problematika konzumace alkoholu ve vybraných rodinách z hlediska sociální práce. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií