Martin BLOKSCH

Bachelor's thesis

Problematika konzumace alkoholu ve vybraných rodinách z hlediska sociální práce

Problematics of alcohol consumption in selected families in terms of social work
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou konzumace alkoholu ve vybraných rodinách z hlediska sociální práce. Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jaká je míra konzumace alkoholu v náhodně vybraných rodinách, vědomostní úroveň respondentů týkající se prevence, negativního dopadu dlouhodobého užívání a možností poskytnutí sociální pomoci při problémech s alkoholem na území města Bohumína. Pojednává …viac
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the theme of alcohol consumption in selected families in terms of social care. The main objective is to find out what is the level of alcohol consumption in randomly selected families as well as what is the knowledge level of respondents as regards the prevention, the negative impact of long-term use of alcohol and the possibilities of providing social assistance for …viac
 

Kľúčové slová

alkohol závislost prevence pomoc rodina
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015
Zverejniť od: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Anna Papřoková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLOKSCH, Martin. Problematika konzumace alkoholu ve vybraných rodinách z hlediska sociální práce. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií