Bc. Martin Klepárník, Ph.D.

Diplomová práce

Interakce různých forem proteinu p53 s p73 izoformami

Anotace:
Tumor supresorový protein p53 je nezbytný při kontrole buněčného růstu a udržení stability genomu. Tyto jeho funkce jsou uskutečňovány prostřednictvím tvorby homooligomerů, které se vážou na specifické DNA sekvence a aktivují tranksripci. V nedávné době byly objeveny homology proteinu p53 proteiny p73 (kódován genem TP73) a p63 (kódován genem TP63). Mutace v tumor supresorovém genu p53 (TP53) se nachází …více
Abstract:
The p53 tumour suppresor protein is critical in the control of cell growth and the maintenance of genomic stability. These activities are due, at least in part, to its ability to form homooligomers that bind to specific DNA sequences and activate transcription . The p53 homologues, p73 (encoded by TP73) and p63 (encoded by TP63), was recently indetified. Mutation in tumour suppressor p53 gene (TP53 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Češková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta