Bc. Zdeňka Jirsová

Diplomová práce

Společenská odpovědnost podniku a konkurenceschopnost

Corporate social responsibility and competitiveness
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analýza současného stavu společenské odpovědnosti konkrétního podniku se zaměřením na konkurenceschopnost. Teoretická část se věnuje představení relevantních teoretických poznatků o dané problematice. Praktická část analyzuje společenskou odpovědnost a konkurenceschopnost vybraného podniku na základě vymezené teorie a provedeného výzkumu. Závěrem jsou formulovány návrhy …více
Abstract:
The goal of this thesis is to analyse the current state of corporate social responsibility in a specific company with focus on competitiveness. The theoretical part of the thesis is dedicated to the introduction of relevant theoretic knowledge on the subject. The practical part analyses corporate social responsibility and competitiveness of the selected company on the basis of stated theory and realized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management