Bc. Radek Turčáni

Diplomová práce

Společenská odpovědnost vybraného podniku v ČR

Social Responsibility of selected company in Czech Republic
Anotace:
Předmětem mé diplomové práce je zkoumání uplatňovaní společenské odpovědnosti ve vybrané společnosti Tesco Stores ČR a.s. Hlavním důvodem výběru tohoto tématu bylo poskytnutí objektivní zpětné vazby k metodám a postupům, které tato společnost aplikuje nejen ve vnějším prostředím směrem k zákazníkům a klíčovým stakeholderům, ale směrem k internímu zákazníkovi, tedy široké škále zaměstnanců této společnosti …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is research of applying social responsibility in selected company Tesco Stores ČR a.s. The main reason of selection this theme was providing the constructive feedback to methods and progresses, which are by this company applied to external environment leading to customers and key stakeholders but also to internal customers, employees of this company. This diploma thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní