Mark Flieher

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost podniku a jeho konkurenceschopnost

Corporate social responsibility and competitiveness
Abstract:
In the theory of this work, Gary Hamel's book What matters now (2013) was used as an orientation guide. In Chapter 1, his other works and collaborations with Prahalad were mentioned and briefly summarized. Chapter 2 represents the main theoretical part, in which individual areas of the responsible company are described. First, the values and standards in a company are mentioned. It is largely about …více
Abstract:
V teorii této práce byla jako orientační příručka použita kniha Garyho Hamela What matters now (2013). V kapitole 1 byly zmíněny a stručně shrnuty jeho další práce a spolupráce s Prahaladem. Kapitola 2 představuje hlavní teoretickou část, ve které jsou jednotlivé oblasti zodpovědného podnikání popsány. Nejprve jsou uvedeny hodnoty a standardy ve firmách. Jedná se tu převážně o změnu hodnot ve světě …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Univ.-Prof. Mag. Dr. Rainer Born
  • Oponent: Ing. Peter Kelemen

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta