Vera Zubova

Bakalářská práce

Krize eura a budoucnost Evropské měnové unie

The Euro Crisis and the Future of the European Monetary Union
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je popsat vznik a formování Evropské unie a Evropské měnové unie, popsat krizi eura v zemích užívajících euro jako vlastní měnu a zhodnotit perspektivy rozšíření Evropské měnové unii. Na začátku je popsaná teoretická část a popisuje formování Evropské unii, evropské hospodářské politiky a měnové integrace. Jsou popsána Konvergenční kritéria, které jsou nejdůležitější kritéria …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe the emergence and formation of the European Union and the European Monetary Union, to describe the euro crisis in the countries that use the Euro as a currency and to evaluate the prospects for enlargement of the European Monetary Union. At the beginning, the theoretical part is described and describes the formation of the European Union, European economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, PhD.
  • Oponent: Ing. Petr Procházka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS