Bc. Marek Jirků

Master's thesis

Systémy ochrany životního prostředí v autoprůmyslu a nakládání s odpady v dílnách pro výuku praktického výcviku žáků učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel

Systems of environmental protection in the automotive industry and the waste management in garages for the training in the branch Mechanic serviceman of motor vehicles
Abstract:
Diplomová práce s názvem „Systémy ochrany životního prostředí v autoprůmyslu a nakládání s odpady v dílnách pro výuku praktického výcviku žáků učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel“ nabízí čtenáři v úvodu nejprve srovnání vývoje automobilového trhu ČR v době před 25 lety a dnes, včetně veškerých zásadních důsledků, které tento vývoj přinesl. A protože jedním ze zásadních, možná snad nejzásadnějším …more
Abstract:
The thesis titled ”Systems of environmental protection in the automotive industry and the waste management in garages for the training in the branch Mechanic serviceman of motor vehicles" offers the reader in the introduction to first compare the development of the automotive market in the Czech Republic at the time 25 years ago and today, including all major consequences that this development has …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 5. 2015
  • Supervisor: Ing. Jan Děcký
  • Reader: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta