Bc. Pavel PROCHÁZKA

Bakalářská práce

Hra Worms

Worms-like Game
Anotace:
Z her, které ovlivnily svět, patří Worms k těm nejvýznamnějším. I díky tomu se stali námětem pro moji práci. Zejména je to implementace z roku 1995, která se objevila pro platformu DOS a využívala výkon tehdejších počítačů na maximum. Dnes jsou počítače mnohem rychlejší, a přesto je nutné se zabývat efektivitou programu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl implementovat Worms v jazyce C spolu s knihovnami …více
Abstract:
"Worms" is definitely one of the most important computer games that have involved the world. This is one of the reasons why I chosed it for my thesis. Especially it is its implementation from 1995 which was created for the DOS platform and which was using the output of the computers at that time maximally. Nowadays the computers are much more faster but it is important to take care about the efficience …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2011
Zveřejnit od: 1. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petr Krajča, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKA, Pavel. Hra Worms. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 6. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma