Adéla Kocmanová

Bakalářská práce

Výživa dětí předškolního věku s důrazem na potravinové alergie

The nutrition of preschool children with a focus on food allergy
Anotace:
Bakalářská práce, Výživa dětí předškolního věku s důrazem na potravinové alergie, je zpracována jako literární rešerše. První polovina práce pojednává o základech výživy člověka, příjmu živin, minerálních látek a vitaminů, které jsou nezbytně nutné pro správný vývoj a udržení zdraví člověka. Zásady zdravého stravování by měly být dětem vštěpovány již od narození, což je především v zájmu rodičů. …více
Abstract:
Bachelor thesis „The nutrition of preschool children with a focus on food allergy“ is processed as a literary research. The first half of the work deals with the basics of human nutrition, the intake of nutrients, minerals and vitamins, which are essential for the proper development and keep up human health. The principles of healthy eating should be instilled by children from birth, which is primarily …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta