Ing. Milan Pluháček

Bakalářská práce

Marketingový mix společnosti

Companys marketing mix
Anotace:
Cílem bakalářské práce Marketingový mix společnosti je analýza současného stavu marketingového mixu podniku Dubar s.r.o. a následně doporučení, které slouží k optimalizaci stávajícího či tvorbě nového marketingového mixu. V teoretické části jsou uvedeny teoretická východiska marketingového mixu a jeho jednotlivých složek. V části praktické je kromě analýzy marketingového mixu využito i situační analýzy …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis „Company’s Marketing Mix” is analysis of current marketing mix of company Dubar s.r.o and builds up recommendations, which could be used for optimization current marketing mix or for creation the new one as well. The theoretical part of thesis contains theoretical basis of marketing mix including individual factors such as price, promotion, place and product. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jiří Wagner
  • Oponent: Ing. Richard Mičánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem