Bc. Kristýna KÖNIGOVÁ

Master's thesis

Stresory a copingové strategie učitelů ZŠ v průběhu profesní dráhy

Stressors and coping strategies of primary school teachers during their professional career
Abstract:
Diplomová práce je zaměřená na stres spojený s učitelským povoláním, na změny jednotlivých stresorů a také strategií zvládání stresu pedagogů v průběhu jejich kariéry. Mezi hlavní cíle výzkumu patří: zjistit, jak se časem proměňují stresory a strategie zvládání stresu u učitelů základních škol od počátku jejich profesní dráhy, jak se učitelé vypořádávají se stresem na začátku své kariéry a jak po několika …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on the stress associated with the teaching profession, on the changes of individual stressors and also on the stress management strategies of educators during their careers. The main objectives of the research include: to find out how the stressors and stress management strategies of primary school teachers change over time from the beginning of their professional career …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2024
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KÖNIGOVÁ, Kristýna. Stresory a copingové strategie učitelů ZŠ v průběhu profesní dráhy. Ostrava, 2024. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta