Theses 

Politika, politický marketing a segmentace politického trhu v ČR – David Říha

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

David Říha

Disertační práce

Politika, politický marketing a segmentace politického trhu v ČR

Politics, Political Marketing and Segmentation of The Political Market in the Czech Republic

Anotace: Tato disertační práce se zabývá problematikou politického marketingu a jeho klíčovou oblastí, konceptem politického trhu a způsoby jeho analyzování. Detailně popisuje nástroje politiky, marketingu, politického marketingu a proces segmentace, který je představen v teoretické i praktické rovině. Hlavní cíl této disertační práce spočívá v tvorbě modelu segmentace voličů, který vychází z analýzy jejich postojů, které byly v teorii politického marketingu identifikovány jako významné. V rámci výzkumu vedoucího k naplnění hlavního cíle autor využívá faktorovou, shlukovou a korespondenční analýzu. Dílčí cíle pak naplňuje využitím komparativní či historické metody. Autor touto prací nabízí postupy, které mohou být využity při formulování a tvorbě strategie politické strany.

Abstract: This dissertation focuses on political marketing and its key areas - concept of the political market and methods of its analysis. It details the policy instruments, marketing, political marketing and the segmentation process, which is introduced on theoretical as well as practical level. The main objective of this thesis is creating a voter segmentation model based on the analysis of the voters' attitudes that the theory of political marketing identifies as significant. For the research purposes and in order to fulfill the primary objective, the author uses factor, cluster and correspondence analysis. Sub-objectives are fulfilled using comparative and historical methods. This thesis presents procedures that can be used when formulating and creating strategies of political parties.

Klíčová slova: Politika, Segmentace, Politický marketing

Keywords: segmentation, Political marketing, Politics

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Vladimír Chalupský
  • Oponent: Gustav Tomek, Jitka Vysekalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/59381

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz