David Říha

Disertační práce

Politika, politický marketing a segmentace politického trhu v ČR

Politics, Political Marketing and Segmentation of The Political Market in the Czech Republic
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá problematikou politického marketingu a jeho klíčovou oblastí, konceptem politického trhu a způsoby jeho analyzování. Detailně popisuje nástroje politiky, marketingu, politického marketingu a proces segmentace, který je představen v teoretické i praktické rovině. Hlavní cíl této disertační práce spočívá v tvorbě modelu segmentace voličů, který vychází z analýzy jejich …více
Abstract:
This dissertation focuses on political marketing and its key areas - concept of the political market and methods of its analysis. It details the policy instruments, marketing, political marketing and the segmentation process, which is introduced on theoretical as well as practical level. The main objective of this thesis is creating a voter segmentation model based on the analysis of the voters' attitudes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Vladimír Chalupský
  • Oponent: Gustav Tomek, Jitka Vysekalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/59381