Theses 

Vztah podnikové, spotřebitelské a environmentální etiky (Etika a společenská odpovědnost společnosti Coca-Cola) – Bc. Jan Prokeš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Prokeš

Diplomová práce

Vztah podnikové, spotřebitelské a environmentální etiky (Etika a společenská odpovědnost společnosti Coca-Cola)

Relationship between business, consumers and environmental ethics (Ethics and corporate social responsibility of Coca-Cola Company)

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá vztahem podnikové, environmentální a spotřebitelské etiky s aplikací na společnost Coca-Cola. Nejdříve jsou popsány základní pojmy jako etika, morálka, společenská odpovědnost. Ty jsou komentovány a zdůrazňují potřebu vytvoření komplexního systému, vycházejícího z evoluční ontologie. Poté je poukázáno na etické problémy, spojené se společností Coca-Cola, jakožto nejdelšího sponzora Mezinárodního olympijského výboru. Hodnoty této společnosti, jsou dány do souvislosti s hodnotami sportu a olympismu. V závěru je poukázáno na rozpor v rámci těchto hodnot a upozorněno na problém sponzoringu MOV touto společností.

Abstract: This master thesis is dedicated to relationship between business, environmental and corporate ethics and is applied to the Coca-Cola Company. Firstly, I deal with the definition of used terms such as ethics, morality and corporate social responsibility. These terms are commented and they emphasize the need to create a complex system, which is based on evolutionary ontology. Thereafter, I refer to ethic problems connected with the Coca-Cola Company, as the longest acting sponsor of International Olympic Committee. Values of the company are compared with sport and Olympic values. In the end, I refer to disagreement between these values and point out the issues linked to the company as sponsor of International Olympic Committee.

Klíčová slova: Etika, morálka, společenská odpovědnost, Coca-Cola, Mezinárodní olympijský výbor, evoluční ontologie, hodnota, ethics, morality, corporate social responsibility, Coca-Cola Company, International Olympic Committee, evolutionary ontology, value.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Vratislav Moudr, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milena Strachová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 17:02, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz