Bc. Klára Jůnová

Diplomová práce

Návrat žen po mateřské a rodičovské dovolené na trh práce

Women's returns to the labor market after maternity and parental leave
Anotace:
Diplomová práce se věnuje ženám na mateřské/rodičovské dovolené, které byly v době šetření v pracovní neaktivitě a následně svůj ekonomický stav změnily či setrvaly mimo trh práce. Východiskem práce je výjimečně dlouhá rodičovská dovolená, která ovlivňuje možnosti návratu žen na trh práce, jelikož se během ní objem lidského kapitálu, identifikovaného jako klíčový faktor uskutečnění tranzice, nezvyšuje …více
Abstract:
Diploma thesis focuses on women on maternity/parental leave who have not been economically active during the investigation and consequently their economic status was changed or remained out of the labour market. The starting point of this thesis is an exceptionally unusual long maternity/parental leave in the Czech Republic which affects women's opportunities to return to the labour market. The problem …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: prof. Martin Kreidl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií