Bc. Klára Jůnová

Master's thesis

Návrat žen po mateřské a rodičovské dovolené na trh práce

Women's returns to the labor market after maternity and parental leave
Abstract:
Diplomová práce se věnuje ženám na mateřské/rodičovské dovolené, které byly v době šetření v pracovní neaktivitě a následně svůj ekonomický stav změnily či setrvaly mimo trh práce. Východiskem práce je výjimečně dlouhá rodičovská dovolená, která ovlivňuje možnosti návratu žen na trh práce, jelikož se během ní objem lidského kapitálu, identifikovaného jako klíčový faktor uskutečnění tranzice, nezvyšuje …more
Abstract:
Diploma thesis focuses on women on maternity/parental leave who have not been economically active during the investigation and consequently their economic status was changed or remained out of the labour market. The starting point of this thesis is an exceptionally unusual long maternity/parental leave in the Czech Republic which affects women's opportunities to return to the labour market. The problem …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2018
  • Supervisor: prof. Martin Kreidl, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií